Niklas Backlund

648

"Sakfrågor före partipolitik. Konkreta åtgärder för gemensamma problem."

Hej, jag heter Niklas Backlund och är en företagarvänlig Hertonäsbo. Jag jobbar inom politisk konsultering och är politices magister. Jag är en kandidat med internationell bakgrund - jag har bott i London och Bryssel, och vet hur storstäder fungerar och vad de borde göra bättre.

Jag vill främja partiöverskridande samarbete. Stadspolitiken har sin styrka i att sakfrågor spelar större roll än i nationella politiken. Det handlar om konkreta gemensamma frågor och problem vi möter i vår vardag, till exempel bättre trafikförbindelser, mera dynamiskt kulturliv och jämlikare bostadspolitik. Jag vill vara med och utveckla staden bland annat i dessa frågor.

Helsingfors ska ha en egen utrikespolitisk strategi. Vi kan visa exempel åt andra städer i Finland och för regeringen. Städer kan och ska ha högre ambitionsnivå än staten. Helsingfors ska ha ökad dialog med andra storstäder, liksom lära av varandra och dela våra så kallade best practices. I bästa fall leder de till bättre beslut i vår stad, i vårt land och också utomlands.

Namn: Niklas Backlund
Födelseår: 1994
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Analytiker, politices magister
E-post: niklas.backlund@rudpedersen.com
Tel: 0509118817
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Integration

Alla ska känna sig välkomna i vår stad - det handlar inte bara om den allmänna gästvänligheten. Vi ska göra det praktiskt för alla att skapa ett gott liv i Helsingfors. Från första steget i integrationen till att möjliggöra fungerande arbetsliv. Vi, Helsingfors, ska vara lockande för alla att bo och jobba i.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Jag vill ha närmare samarbete med företag. Staden ska även i fortsättningen ha nära dialog med lokala företag. Helsingfors kan stöda små och medelstora företag i deras tillväxt samt fungera som en brobyggare mellan större företag och potentiella arbetstagare som flyttar hit från utomlands.

Staden kan också sporra företag att agera på ett mera klimatvänligt sätt och stöda företags forsknings- och utvecklingssamarbete ifall det skulle främja stadens målsättningar (jag tycker att klimatsmarta lösningar ska vara i centrum). Tillsammans kan offentliga och privata aktörer locka investeringar och skapa nya arbetsplatser till området.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Vi behöver bättre tillgång till bashälsovård och mentalhälsovård. Det förebygger många mycket dyrare ingrepp i framtiden.

Välmående kommer såklart också från det att vi trivs i vår stad. Därför vill jag att alla barn och unga ska ha möjlighet att idrotta och att vi satsar på vår stads fina parker och grönområden. Dessutom ska vi stöda vårt kulturliv genom att bättre utnyttja stadens tomma utrymmen och "branda" oss bättre internationellt.

Läs mer i vårt valprogram ›