Leena Nikkari-Östman

27

""Tillsammans och jämsides gör vi det bättre! ""

Jag är 46 år och från Maxmo. Jag är född i Vasa och uppvuxen i Korsholm och har nu bott största delen av mitt liv i Särkimo, Maxmo skärgård.

Jag är gift med Tonny och mamma till sex barn: Julia (26 år), Nathalie (24), Alex (18), Miranda (15), Rasmus (14) och Iiris (9). Min stora familj håller mig sysselsatt och de är orsaken till att jag vill och orkar engagera mig politiskt.

Jag är företagare och jobbar på Östmans Snickeri

Jag är förtroendevald i Vörå kommun, jag har varit aktiv inom politiken i 16 år. Just nu är jag kommunstyrelsens andra viceordförande, ordförande för nämnden för utbildning och småbarnspedagogik och medlem i Söfuks styrelse, bland annat. Jag är också ordförande för Svenska Kvinnoförbundets lokalavdelning i Vörå.

Mitt hjärta brinner för utbildningsfrågor och jämställdhet.

Namn: Leena Nikkari-Östman
Födelseår: 1975
Kommun: Vörå
Hemort: Särkimo
Titel: Företagare
E-post: leena.ostman@netikka.fi
Tel: 0503511554
www: https://leenanikkariostman.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Jag har på nära håll, som förälder, anhörig, vän och förtroendevald, fått se hur olika förutsättningar våra barn kan ha. Därför är det samhällets uppgift att sätta jämlikhet i första rummet.

Samhället, skolan, ska ge dig likvärdiga möjligheter. Alla barn ska ha samma möjlighet att utveckla sin potential oavsett bakgrund!

Bildning har alltid varit nära mitt hjärta och en fråga som jag engagerat mig starkt i under alla mina år i politiken.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Företagare sysselsätter sej själva och skapar arbetsplatser. Medvetna satsningar, företagsamhet och arbetsplatser gör att landsbygden blomstrar.

Livsnerven är jobb. En levande landsbygd förutsätter arbetsplatser. Om det finns arbete, finns det möjligheter att bo, leva och upprätthålla lokal service

Småföretag ger befolkningen både service och arbetstillfällen. Den anpassningsförmåga som utmärker de små företagen måste tas till vara på ett ännu bättre sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Det är bara viktigare och viktigare hur vi förvaltar kommunens pengar när tiderna blir hårda. Vi ska satsa på ett livskraftigt kommun med sikte på framtiden!

Det betyder att fast vi nu måste spara måste vi också våga investera med tanke på framtiden!

Läs mer i vårt valprogram ›