Nikolli Elgerta

86

Jag heter Elgerta Nikolli är född i Albanien. Efter avslutat gymnasium kom jag till Finland och 2012 blev jag Pedersörebo.

I Finland utbildade jag mig till kock och merkonom. Min make är egen företagare och vi har två barn som är 5 och 2 år gamla. På fritiden tycker jag om att motionera, träna och att fotografera. Dessutom älskar jag att laga mat och det är roligt att via det kombinera mina två kulturer – den albaniska och den finlandssvenska.

Pedersöre är en bra och trygg kommun och här har jag fått möjlighet att växa på en personlig plan men även som en produktiv individ i samhället. Jag ställer upp i kommunalvalet för jag vill jobba för att alla människor, oavsett bakgrund ska få känna sig jämlika och som en produktiv del av vår kommun.

Namn: Nikolli Elgerta
Födelseår: 1985
Kommun: Pedersöre
Hemort: Sandsund, Pedersöre
E-post: elgerta@live.it
Tel: 0451456994

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Som småbarnsmamma ser jag det som jätteviktigt att kommunen ska fortsätta satsa på högklassig småbarnspedagogik. Kommunen ska se till att personalen inom småbarnspedagogiken, föräldrarna och barnen ges möjlighet att vara mera inkluderade i arbete och utveckling av småbanspedagogik. Tydlig information och samarbete med föräldrarna är viktigt att satsa på

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Ett väl fungerande samhälle skapar möjlighet för invånarna att hjälpa också sig själv. Ansvaret för en god integration kan inte läggas bara på personer med invandrarbakgrund. Mera information på olika språk, satsningar på goda etniska relationer och tvåvägsintegrering behövs. Kommunen ska i större utsträckning satsa på delaktighet och inkludering av alla våra invånare men speciellt personer med invandrarbakgrund.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

För att våra invånare ska ha ett gott liv behövs det utöver service, god ekonomi och boende även förebyggande åtgärder som håller oss friska och nöjda som människor.

Motion är en relativt billig åtgärd som främjar välmående hos alla våra invånare oavsett åder, kön eller bakgrund. Jag vill jobba för att alla våra invånare i Pedersöre känner sig motiverade att motionera och håller sig i rörelse samt att vi skänker tröskel får alla åldersgrupper att delta i hälsofrämjande aktiviteter.

Läs mer i vårt valprogram ›