Niclas Nyström

58

"Fortsatt utveckling av Smedsby centrum och skolcentrum I Smedsby, kartläggning av inomhus miljön i daghem och skolor, mera havsnära boende och utveckling av möjligheter till fast boende på sommarstugor. Utveckla stöd för psykisk ohälsa pga Pandemin (mera resurser till kommun). Samarabetet med våra grannkommuner bör utvecklas mera så vi kan utnyttja varandras tjänster och hitta synergier i större omfattning."

Glad kille med framåtanda som tycker om utmaningar, på min fritid är det sommarstuga och båtliv som är greijen. Vintertid är skidor (slalom och skidspåret) gillar ochså motions simmmning och Paddel. Motorsport ligger ochså nära hjärtat.

Namn: Niclas Nyström
Födelseår: 1971
Kommun: Korsholm
Hemort: Korsholm
Titel: Äffärsutvecklingschef
E-post: niclas.nystrom@wartsila.com
Tel: 0405793117

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Skolornas / daghemmens innomhusmiljö måste kontinuerligt följas, lärarnas arbetsbörda måste evaluras eventuellt mera tjänster borde tillsättas.

Läs mer i vårt valprogram ›