Kenth Nedergård

55

"Korsholm ska fortsätta vara en trygg, välmående och självständig kommun i Vasaregionen med ekonomin i skick."

Jag vill gärna fortsätta att bygga framtidens Korsholm tillsammans med mina kollegor och kommuninvånare.
Jag har varit förtroendevald i både Korsholm och Korsnäs under 30 år redan. För tillfället är jag invald i kommunfullmäktige i Korsholm och fungerar som ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.
Jag jobbar som verksamhetsledare för Världsarvet Kvarkens skärgård.
Till mina främsta intressen hör musik i alla former. Jag är en aktiv kulturkonsument, går gärna på konserter och teater samt sjunger i kör. Samlar på vinylskivor :)
Jag är bosatt i Solf, gift och har två vuxna barn.

Namn: Kenth Nedergård
Födelseår: 1965
Kommun: Korsholm
Hemort: Korsholm
Titel: Verksamhetsledare, EM
E-post: kenth.nedergard@netikka.fi
Tel: 050-5222644
www: https://kenth.fi/

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Korsholm ska fortsättningsvis vara en välmående självständig kommun i Vasaregionen med ekonomin i skick. I en välskött kommun trivs såväl kommuninvånarna som näringslivet bäst.
Korsholm är en företagarvänlig kommun. Vi vill stärka förutsättningarna för företagsamhet i vår region. Nya företagsområden skapas runt om i kommunen och ger fina möjligheter till nyetableringar.
Världsarvet Kvarkens skärgård är ett unikt besöksmål, som behöver fortsatta satsningar för att hantera de allt ökande besöksströmmarna.
Korsholm erbjuder god service på de bägge nationalspråken. Det ska vi fortsätta med!

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Våra unga är vår framtid - förebyggande insatser är a och o i bildningen. Vi ska skapa ett modernt och framåtriktat skolcentrum i Smedsby med en kreativ inlärningsmiljö som stärker och tryggar en levande, attraktiv och mångsidig bildning. Tillgång till trygga vuxna, tillräckliga resurser i form av professionella handledare och pedagoger behöver finnas i alla skolor.
Både i kommunen och det nya välfärdsområdet måste vi säkra en heltäckande och lättillgänglig vård för våra kommuninvånare i livets alla skeden.
Kultur i alla former bidrar till invånarnas välmående. De flesta kulturella åtgärder är frivilliga åtaganden, men betydelsen för invånarnas välbefinnande kan bara uppskattas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Korsholm ska var en trygg och trivsam kommun att bo i och vi ska fortsätta skapa trevliga bostadsområden runt om i hela kommunen. Hela Korsholm ska leva. En fungerande infrastruktur med vägar, vatten och avlopp, samt tillgång till kommunal service inom rimliga avstånd.
I kommuncentrum ska vi skapa ett levande och modernt centrum för alla åldrar med modernt höghusbyggande och möjlighet till mångsidiga aktiviteter och shopping.

Läs mer i vårt valprogram ›