Natalia Högström

607

"Kommuninvånarnas välmående måste vara första prioritet - om någonsin, så nu är det dags att ta tag i saken. "

Jag är en 18-årig från Esbo. Jag är intresserad av motion och idrott, samt människans välmående och säkerhet. Jag har arbetserfarenhet av att jobba med både barn och åldringar. Jag har bland annat arbetat på Esbo stads utvärderings- och rehabiliteringsenhet på den psykiatriska avdelningen och fungerat som hjälpledare på Esbo stads barnläger. För tillfället arbetar jag hos en åldring via Gubbe, som erbjuder icke-medicinsk vård för äldre.

Jag vill vara med och förbättra den omgivning vi alla lever i. Jag vill bo i en kommun där invånarnas välmående, oberoende ålder, sätts på första plats. Jag vill säkerställa att alla barn får en säker uppväxt, en trygg skolomgivning och möjligheten till fritidsaktiviteter. Vi vill leva i en kommun med ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem, i en omgivning där det råder jämställdhet mellan varje individ och där allas behov tas i beaktande.

Politiken behöver aktivt deltagande ungdomar. I en fungerande kommun hörs allas röst. Min målsättning är att föra fram de ungas perspektiv.

Namn: Natalia Högström
Födelseår: 2002
Kommun: Esbo
Hemort: Espoo
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

För mig är kommuninvånarnas välmående det allra viktigaste. Vi behöver självklart ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem och andra hälsotjänster, men vid sidan om det vill jag också att daghem, skolor, arbetsplatser, seniorhus och hobbyverksamhet skall stödja varje individs välmående.

Vi vill leva i ett jämlikt samhälle, där allas behov tas i beaktande. Jag anser att välmående alltid borde vara kommunens första prioritet, men i synnerhet nu, då coronapandemin har påverkat samhällets välmående negativt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Den bästa skolan är en skola som stöder barns och ungas välmående, samt ger dem färdigheter för framtiden. Skolaverksamheten skall stödja uppfostran och ge varje elev en känsla av gemenskap. Skolan skall erbjuda eleverna en säker och trygg plats. Varje elev skall behandlas jämlikt. Skolhälsovården och lärarna skall samarbeta aktivare, för att tillsammans kunna försäkra att varje elev kan känna sig trygg och erbjudas stöd och hjälp vid behov.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Vi bör ta hänsyn till de åldrande invånarnas välbefinnande i kommunen, uppehålla deras funktionella förmåga och deras mentala behov. Coronatiden har stängt flera åldringar hem,
vilket försämrat deras funktionsförmåga och deras sociala relationer. Vi måste också satsa i högkvalitativ institutionell vård av äldre. Vi måste kunna erbjuda den hjälp och det stöd som en person behöver. Jag tror att de äldres välbefinnande också kunde stödjas genom att erbjuda och ordna mer sysselsättning och andra aktiviteter för äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›