Adam Näse

15

"Framtiden bygger på respekt för varandra"

Kort information om mig

En 34-årig byggnadsingenjör som numera arbetar som Teamledare inom yrkesutbildningen. Till mina intressen hör sport i alla de former, avtalsbrandkåren, fiske, skogsarbete samt resor. Detta varvas med styrelseuppdrag och att aktivt delta i föreningslivet i kommunen.
Jag ställer upp för en andra gång i kommunalvalet, de första fyra åren inom kommunalpolitiken gav mig mersmak och massvis med erfarenheter att bygga vidare på.

Jag vill vara med och påverka, på detta sätt drar jag mitt strå till stacken. Jag är en person som arbetar hårt för det jag brinner för, dock utan att vara hänsynslös mot andra. Jag vill arbeta inte bara för det jag anser är bäst just nu, men även för en så bra framtid som möjligt.

För tillfället är jag politiskt aktiv inom följande områden:

- Kommunfullmäktigemedlem i Kronoby
- Ordinarie medlem i Svenska skolsektionen i Kronoby
- SFP:s lokalavdelning i Kronoby (ordförande)
- Vice ordförande i SFP:s Kommunorganisation i Kronoby
- Ersättare i bildnings- och fritidsnämnden
- Kommunens representant och styrelsemedlem i Kronoby Vatten och Avlopp
- Kommunens representant och styrelsemedlem i Terjärv Vatten och Avlopp

Övriga uppdrag:
- Medlem i IK Kronans ishockeysektion
- Styrelsemedlem i Kronoby FBK

Namn: Adam Näse
Födelseår: 1986
Kommun: Kronoby
Hemort: Kronoby
Titel: Teamledare
E-post: adamnase@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Idrott och motion ligger mig varmt om hjärtat, allt från barnsben har detta varit en stor del av mitt liv.

Vare sig man motionerar och tävlar på hobby- eller elitnivå bör förutsättningar skapas inom kommunen.
Vi har i Kronoby ett mycket aktivt föreningsliv som ger mycket till kommunens invånare, kommunen bör i ännu större omfattning stödja de stundvis utsatta föreningarna.

Det behöver inte alltid handla om pengar, en utsträckt hand med stöd och hjälp är också viktig

Idrott och motion har positiva inverkningarna på vårt välmående, nya bekantskaper skapas, man kommunicerar stundvis på andra språk än sitt modersmål (man lär sig lättare när det är roligt)

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Vi har ett mycket bra geografiskt läge i Kronoby, vi behöver våga hålla fram vår kommun samt tro på vår kommun som en attraktiv plats att bosätta sig i.

Kronoby är en trygg plats att bo i, bra förbindelser till omvärlden och servicenivån är god.
Jag vågar baserat på egna erfarenheter också påstå att det är relativt hindersfritt att bygga sitt hem här.

Kommunen ska aktivt lobba för att öka antalet invånare i vår kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare är att yttersta vikt för att kunna utvecklas samt orka ta itu med utmaningarna som framtiden för med sig.

Kommunen bör satsa på sina invånare, det är invånarna som är kommunen!

Läs mer i vårt valprogram ›