Naomi Åbacka

125

"Om de yngre generationerna ska kunna bära framtiden krävs det ett större fokus av omvärlden. "

Som studerande och ungdom i Vasa kan jag lugnt säga att jag är tacksam över många saker som min hemstad gett mig under mina år av uppväxt här. Jag vill därför vara med och forma de kommande årens Vasa - även om det endast skulle betyda att några enstaka liv förändras till det bättre.

Namn: Naomi Åbacka
Födelseår: 2002
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: studerande

Viktiga politiska frågor