Nancy Bäck

54

"Karleby - en stad för alla"

Jag vill arbeta för:

1. Den bästa skolan
-skolbyggnader i skick
-lärare, elever och studerande som trivs
-elever och studerande som lär sig mycket
-en trygg skola
-allas rätt att vara som de är

2. En välskött ekonomi för en fungerande vardag
- goda möjligheter för företagen
- kommunen ska vara en god arbetsgivare

3. Hållbar utveckling
-kommunen ska minska sitt avfall t.ex.
återvinning, återanvändning och
avfallshantering
-klimatsmart utveckling
t.ex. förnybar energi och miljövänliga
transportmedel

Jag har varit Karlebybo i tio år efter uppväxt i Jakobstad, studier i Åbo och Vasa och jobb i Petalax, Pedersöre och Vörå. Nu arbetar jag som lärare i historia och samhällslära vid Karleby svenska gymnasium.

Samhällsfrågor och påverkan på lokalt plan engagerar mig. Det är bl.a. viktigt att arbeta för det svenska språket i Karleby.

Jag är ordförande i Karleby svenska lärarförening och har varit det i sex år, före det var jag sekreterare i två år. Jag var ordförande två år i Finlandssvenska historielärare r.f. och sekreterare två år. Under min ungdomstid och studietid var jag aktiv i styrelser för Unicef och Amnesty International på lokalt plan.

På min fritid har jag en röd-irländsk setter på 8 år, som drar ut mig på promenader.

Namn: Nancy Bäck
Födelseår: 1975
Kommun: Karleby
Hemort: Karleby
E-post: nancy.back75@gmail.com
Tel: 0505458109
Medlem i :

Viktiga politiska frågor