Fatameh Najafi

119

"Jag vill jobba för barn och ungdomars välmående, integration och utveckling av samhället. Jag vill t.ex. se flera ungdomsplatser i Jakobstad var ungdomarna kan tillbringa sin fritid på."

Jag bryr mig om mina medmänniskor och jag vill jobba för att utveckla staden. Ett rättvist samhälle där alla har samma möjligheter.

Namn: Fatameh Najafi
Födelseår: 2002
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Studerande, produktionsarbetare
E-post: fatameh.najafi@outlook.com
Tel: 0449809746

Viktiga politiska frågor

Integration

Integration kan utföras på ett bättre sätt och kan bidra till samhället positivt. Vi behöver mera arbetskraft.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag vill sträva efter att alla trivs i Jakobstad. Att alla oberoende av etnicitet, genus, ålder, religion ska känna sig inkluderade och må bra.

Läs mer i vårt valprogram ›