Jan-Erik Möuts

96

"Låt Vasa växa och utvecklas tillsammans med våra grannar"

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Jan-Erik Möuts
Födelseår: 1959
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Regionchef

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Installation av solpaneler på soliga tak bör göras lätt, minimal byråkrati.
Vasa Elektriska bör köpa in överlopps solel till skäligt pris
Snabb laddnings stationer för el bilar bör byggas ut

Läs mer i vårt valprogram ›