Walid Mossa

118

"Hej! Jag är an immigrant från nord afrika jag immigrerat till Sverige år 2004. "

Hej!
Hur mår nu idag?
Jag jobbar som tolk,Samhälleshälsokommunikatör är närvådare student med och musik artist.
Mvh
Walid Mossa

Namn: Walid Mossa
Födelseår: 1980
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Tolk/Samhälleshälsokommunikatör

Viktiga politiska frågor