Morris Liemola

705

"Mot ett Helsingfors med förutsättningar för var och ens välmående och välstånd, genom driven företagsamhet och hållbar utveckling. "

21-åring från Helsingfors, studerande i samhällsvetenskaper. Intresserad av idrott, samhället och politik.

Namn: Morris Liemola
Födelseår: 1999
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerande i samhällsvetenskaper
E-post: morris.liemola@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Ett välmående Helsingfors är beroende av att det psykiska välbefinnandet prioriteras. Vid sidan av livsviktig fysisk hälsa och omsorg ska staden erbjuda likvärdigt kvalitativa psyktjänster för var och en med låg tröskel.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Helsingfors ska uppmuntra invånarna till företagsamhet och stimulera näringslivets investeringsvilja. Staden ska bidra till ett företagsklimat som stöder befintliga företagare och locka ny, driven och innovativ företagsverksamhet. Välmående företags tillgång till nödvändig arbetskraft främjas bland annat genom att skapa boende- och levnadsförutsättningar samt stöda utbildning och fortbildning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Långsiktig ekonomisk samt social och ekologisk hållbarhet måste främjas genom stadens beslutsfattande. Hållbar klimat- och miljöutveckling ska vara ledstjärna, men denna utveckling baserar sig på att de kommunala finanserna och näringslivets verksamhet även har sunda ekonomiska förutsättningar. Hur individens sociala ställning påverkas av utvecklingen måste även tas i beaktande.Läs mer i vårt valprogram ›