Monica Björkman

6

"När våra ungdomar mår bra, mår vi alla bra."

Nyinflyttad till Grankulla, men har bott i Esbo 100m från Grankullagränsen sedan 1977.
2 barn och 3 barnbarn som alla gått i skola i Grankulla. Änka.
Arbetat som lektor i musik i Mattlidens skola och gymnasium i 35 år. Pensionerad.
Varit verksam inom politiken i Esbo under flera decennier. Förtroendeuppdrag har varit bl.a. i fastighetsnämnden, bildningsnämnden, Nationaloperans förvaltningsråd, Sydkustens landskapsförbund, Musikinstitutet Kungsvägens direktion. Verksamhetsledare och valkoordinator för Esbo SFP samt sekreterare för fullmäktigegruppen. Seniorboende "Leva och bo", styrelsen.
Till intressen räknas gymnastik, simning och körsång.

Namn: Monica Björkman
Födelseår: 1944
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Musiklärare, pensionär
E-post: monica.bjorkman@elisanet.fi
Tel: 0400422613
Medlem i :

Viktiga politiska frågor