Mona Lenkkeri

51

"Rörelse är receptet! Åboborna förtjänar en god hälsa och välbefinnade. Människans kontakt med naturen är grunden till ett gott liv. Naturskogarna och -parkerna i Åbos förorter får ej förstöras med nybyggande."

Jag är infödd Åbobo, har även rötter i Karelen. I yrkeslivet har jag arbetat som fysioterapeut med inriktning på arbetshälsovård, manuell terapi, neurologi och behandling av smärta. Har även arbetserfarenhet utomlands men alltid återvänt till Åbo och bor sedan 34 år i Uittamo. Pensionerad från SPR-Kuntoutus (Finlands Röda Kors Rehabilitering), där jag även hade uppdrag som förtroendeman.
Familj, två fullvuxna barn och ett barnbarn.
Gillar: Skärgården, trädgårdsskötsel och motion

Namn: Mona Lenkkeri
Födelseår: 1947
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo, Uittamo
Titel: Pensionär
E-post: monalenkkeri@hotmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Alla ska få den service de behöver och har rätt till i hälso- och sjukvård den dag det behövs. Högklassig äldreomsorg är en hederssak.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Unga har rätt att må bra. De behöver fungerande tjänster. Ungas psykiska välmående behöver resurser för att förhindra utslagning. Den akuta bristen på behörig personal måste åtgärdas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Alla unga har rätt till en meningsfylld och kostnadsfri fritidssysselsättning. Mångsidiga möjligheter för invånarna i alla åldrar att röra på sig. Lätt tillgängliga naturskogar och -parker, Lekplatser, skateparker, utegym och konditionstrappor ökar trivseln.

Läs mer i vårt valprogram ›