Ingrid Möller

44

"En röst för de unga"

Jag heter Ingrid Möller och ställer upp som kommunalvalskandidat i skärgårdskommunen Pargas. Jag är 17 år gammal och går tredje året i gymnasiet. Till mina intressen hör litteratur, musik och samhällsfrågor.

Namn: Ingrid Möller
Födelseår: 2002
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Studerande
E-post: ingrid.c.moller@gmail.com
Tel: 0432113733
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Gymnasium och yrkesutbildning

Studerande på andra stadiet ska ges tillgång till tillräckliga stödformer, lokalt producerad skolmat och säkra skolbyggnader.

Kommunerna bör vara redo för den förlänga läroplikten och ha kapacitet och resurser som säkerställer ett skyddsnät för unga på andra stadiet.

Utbildningen i andra stadiet ska hållas högklassig och flera områden behöver utvecklas. En reformering av religionsundervisningen är nödvändig för ytterligare inkludering och allmänbildning. Ett bättre samarbete mellan skolor på andra stadiet skulle utveckla språkinlärningen och skapa umgänge över språkgränserna.

I utbildningen vore det bra att parallellt med en tillräcklig språkutbildning även lära ut teckenspråk.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Kommuner bör sträva efter klimatsmarta lösningar. I Pargas behövs flera insamlingspunkter för deponiavfall så att människor inte ska tvingas färdas långa vägar bara för att göra sig av med avfall.

Kollektivtrafiken och bussarna skulle kunna utvecklas och ett samarbete mellan Pargas stad och Qvidja gård skulle vara en metod för att hitta ett sätt att använda biogas som bränsle.

Läs mer i vårt valprogram ›