Jan Molander

63

"För ett Karleby som är livskraftig och välmående, även utanför centrum"

Pappa till fyra flickor samt morfar till ett barnbarn. på Uppvuxen I en tvåspråkig familj som hade mycket företagar-anda, varit tidigare själv också företagare I över 10 år.
Fungerar som orförande för Karleby Ungdomsförening, huvudförtroendeman för JHL-medlemmar vid KPEDU, viceordförande för SFP:s lokalavdelning i Karleby
Intressen: skådespelande I amtörtetater, orförande i Karleby Ungdomsförening, sommarstuga, natur, musefordon och gör-det-själv arbeten, politik/beslutsfattande, Allt som sker I konst/kultur, ungdomars välmående, jämställdhet.

Namn: Jan Molander
Födelseår: 1967
Kommun: Karleby
Hemort: Karleby, Rödsö
Titel: Vaktmästare // IT-expert
E-post: janmolander@outlook.com

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

En stor del av kommunernas nuvarande uppgifter överförs till de så kallade välfärdslanskapen i samband med genomförandet av vårdreformen.
Kommunen ska ändå också i fortsättningen främja sina invånares hälsa och välmående. Detta kräver samarbete med välfärdsområdena och olika organisationer.
Dethär kommer att vara en viktig sak kommande mandatperiod.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Kommunen bör se till att förutsättningar för företagande är lätta och smidiga. Både nya investerare, nya företagare och även de företag som redan finns skall få hjälp med att utvecklas i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Ett månsidigt och livligt kulturutbud lockar besökare till kommunen. Kommunen bör främja konst och kultur, den stöder invånarnas välfärd och hälsa, delaktighet och samhörighet. Kulturella rum, museer, teatrar och orkestrar fungerar endast om de har tillgång till tillräcklig finansiering och personal. Olika kulturella rum, museer, teatrar och orkestrar behöver både personal- och finansiella resurser för att må bra.
God kulturpolitik är även en helhet där ett professionellt kulturutbud och barnens hobbymöjligheter stödjer varann.

Läs mer i vårt valprogram ›