Anna Moberg-Jokinen

29

"På orter där det svenska språket är en minoritet är det viktigt att säkerställa barns, vuxnas och äldres möjlighet till småbarnspedagogik, skolgång, hobbyverksamhet samt kultur på det egna modersmålet. Ett starkt modersmål tryggar även inlärningen av andra språk. "

Jag är en glad, positiv och energisk person med lång erfarenhet av arbetet inom småbarnspedagogiken. Jag har erfarenhet både från den privata sektorn och från den kommunala sektorn. Innan jag började på mitt nuvarande jobb som daghemsföreståndare i Helsingfors jobbade jag i fjorton år som enhetsansvarig för Folkhälsans daghem i Hyvinge. Jag är starkt engagerad i det svenskspråkiga föreningslivet och jag jobbar aktivt för det svenska i Hyvinge.
Jag fungerar som verksamhetsledare för Hyvinge Skolförening r.f, ordförande för Folkhälsan i Hyvinge r.f, vice ordförande vid lokala SFP samt är styrelsemedlem i Folkhälsans landskapsförening i Nyland.

Namn: Anna Moberg-Jokinen
Födelseår: 1973
Kommun: Hyvinge
Hemort: Hyvinge
Titel: Daghemsföreståndare
E-post: anna.mobergjokinen@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Varje barn har rätt till kvalitativ småbarnspedagogik på sitt eget modersmål (svenska eller finska).
Vi måste trygga tillgången till behörig personal både inom småbarnspedagogiken och inom skolvärlden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Varje elev har rätt till skolgång på sitt modersmål. Skoldagen skall vara trygg, lagom utmanade och inspirerande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Miljön är något som vi alla måste ta ansvar för, tillsammans. Det som barn får lära sej som små sitter i då de blir vuxna. Hållbar utveckling kan säkerställas bl.a. genom att ha med det som ett tema i barn och ungas undervisning samt genom att ha sorteringspunkter lätt tillgängliga och inom rimliga avstånd.

Läs mer i vårt valprogram ›