Sofia Mitts-Björkblom

24

Utbildning pol.mag i socialpolitik, jobbar med yrkesutbildning och utvecklingsprojekt vid Yrkesakademin i Österbotten.

Jag skulle beskriva mig själv som jordnära,
rättfram och kreativ.

Jag vill gärna fortsätta vara med och arbeta för fortsatta möjligheter att leva och bo på landsbygden. Det är människorna, byarna och servicen vi skapar tillsammans som utgör kommunen. Jag vill jobba för ett utökat samarbete, större delaktighet med gemensamma målsättningar mellan kommunens sektorer, byar, föreningar, företagare och invånare.

Mitt intresse för att delta i beslutsfattandet har sin början i värderingen jämlikhet, alla människors lika värde och lika möjligheter att delta och utvecklas. Jag strävar efter att stå upp för de som inte alltid får sin röst hörd och att skapa fler möjligheter för deras delaktighet.

Namn: Sofia Mitts-Björkblom
Födelseår: 1982
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: pol.mag. / timlärare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor