Mirja Högstrand

19

"Jämställhet och mångfald "

Jag har suttit 2 perioder i fullmäktige, senast som fullmäktiges I viceordförande. Har från tidigare lång arbetserfarenhet inom det kommunala och statliga. Kan kalla mig mångprofessionell. Brinner för jämställdhet och för utvecklandet av åldringsvården samt att personer i alla åldrar får till dem behövlig service, utbildning mm.

Namn: Mirja Högstrand
Födelseår: 1946
Kommun: Kaskö
Hemort: Kaskinen
Titel: pensionerad projektarbetare/eläkel.projektityöntekijä
E-post: mirja.hogstrand@pp.inet.fi
Tel: 0505864126

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Alla skall behandlas lika, oberoende kön, språk, religion mm.
Kaikkia kohdeltava tasa-arvoisina huolimatta sukupuolesta, kielestä, uskonnosta jne.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Då ekonomin och näringslivet är i skick kan också kommun bli välfärdskommun. Kun talous ja elinkeinoelämä ovat kunnossa voi kunnastakin muotoutua hyvinvointi kunta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Också seniorerna är goda skattebetalare och för att få dem att flytta skall man ha olika boende möjligheter att erbjuda också olika anstaltmöjligheter i senare ålder, också väl omskött kommun överlag är lockande. Myöskin seniorit ovat hyviä veronmaksajia ja saadakseen heitä muuttamaan on oltava tarjolla erilaisia asuntovaihtoehtoja ja myös laitosmahdollisuuksia myöhemmässä iässä. Myös hyvin hoidettu kunta yleisesti ottaen on houkutteleva.

Läs mer i vårt valprogram ›