Miriam Bondén

16

"Situationen i Kaskö är svår. Vi har inte bara i uppgift att under kort tid lösa tunga ekonomiska frågor och samtidigt tänka långsiktigt. Vi har också en krävande uppgift framför oss att reda ut var fel uppstår för att förhindra en fortsatt negativ spiral. Uppgiften gäller oss alla, varande och blivande politiker, tjänsteinnehavare och kommuninvånare. Jag vill arbeta för en effektiv dialog där berörda parter får komma till tals och deras erfarenhet och fackkunskap efterfrågas. Jag vill se att våra ledande tjänsteinnehavare får rätt faktaunderlag och tillräckligt med tid och arbetsro att ta ställning till omfattande beslut. Lösningen på Kaskö stads problem arbetar vi fram tillsammans, jag kan bidra med ett högst analytiskt sinnelag, kunskap om tillämpning av lag och en politisk färgblindhet. Vi är många som arbetar för samma sak, vi påverkas alla på ett eller annat sätt, så låt kommande period fokusera på att skapa bästa möjliga utkomst."

Född och uppvuxen i Göteborg med rötter i Suovanlahti, Viitasaari. Har varit bosatt i Finland 12 år varav 10 i Österbotten och 6 i Kaskö.

Namn: Miriam Bondén
Födelseår: 1982
Kommun: Kaskö
Hemort: Kaskö
Titel: Äldre konstapel
Medlem i :