Mikael Reuter

46

Fritidsbo i Pargas sedan barndomen, fast bosatt här (Sildala) sedan 2012. Gått i skola och studerat i Helsingfors och arbetat där som språkforskare och språkvårdare. Föreningsaktiv: från Skolungdomsförbundet på 60-talet till Pargas svenska pensionärer (ordförande sedan 2016). Aktiv inom nordiskt samarbete (särskilt språkfrågor).

Namn: Mikael Reuter
Födelseår: 1943
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Fil.dr h.c., pensionär
E-post: mikael@undala.fi
Tel: 0405524978

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Vi måste se till att äldreomsorgen fungerar också efter vårdreformen. Vi måste självfallet få behålla vår hälsocentral, och vi behöver äldreboenden av olika slag och en fungerande hemvård. Och vi måste motarbeta ålderism och se de äldre som en resurs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Klimatet och miljön är frågor som ingen i dag kan negligera. Vi måste på alla tänkbara sätt bidra till en miljövänlig och klimatsmart utveckling.

Läs mer i vårt valprogram ›