Mikael K.A. Nordmyr

26

"Det är NU vi måste välja vår FRAMTID!"

Jag är 51 år, gift med Anneli. Vår dotter Samantha är 9 år.
Jag kan vara såväl spontan som eftertänksam, är inte speciellt långsint.... det mesta går över.

Namn: Mikael K.A. Nordmyr
Födelseår: 1970
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: Butiksanställd och företagare
E-post: whitenbrownies@hotmail.com
Tel: 050 5142 934

Viktiga politiska frågor