Mikael Harju

"För ett mer långsiktigt Åbo"

Tyvärr har kandidaten inte ännu fyllt i sidan på valt språk.

Namn: Mikael Harju
Födelseår: 1993
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Studerande
E-post: mikael.harju@me.com
Tel: 050 303 9184
Medlem i :

Viktiga politiska frågor