Mikael Harju

36

"För ett mer långsiktigt Åbo"

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Mikael Harju
Födelseår: 1993
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Studerande
E-post: mikael.harju@me.com
Tel: 050 303 9184
Medlem i :

Viktiga politiska frågor