Kristiina Michelsson

713

"Ett Hållbart Vackert Helsingfors. Ett levande centrum baserar sig på livskraftiga företag - Vi ska ta hand om våra företagare. Det hållbart vackra varar i århundraden - för det behövs kunnigt & vettigt beslutsfattande. "

Jag är fjärde generationens Brändöbo och Helsingforsare, mor till tre söner, gift med en finlandssvensk.
Som bostadsorter har jag också haft Rom och Milano. Genom att ha bott som en invandrare i ett annat europeiskt land, har jag fått lära mig vad det betyder att börja leva i ett annorlunda och främmande samhälle I Europa.
Jag är inredningsarkitekt, med eget företag och är också executive MBA.
Jag söker till kommunfulmäktige för att jag ska bidra med min expertis och erfarenhet inom arkitektur och design till beslutsfattande.
Jag har specialiserad mig i offentliga miljöer, hotell och restauranger. Där har jag lärt mig att alltid respektera kundens önskemål, och med den erfarenheten skulle jag också som kommunfullmäktigeledamot ha som mål att få stadsbos röst mera hört.
Under de senaste fyra år har jag haft äran att ta hand om förtroendeuppdrag för SFP som styrelsemedlem vid USP Oy. Det har förstärkt min iver och intresse att jobba för partiet samt för Helsingfors stad.
Min man är läkare och under våra manga år tillsammans har jag vuxit att se hur vårt hälsovårdssystem fungerar från nära håll, och vilka de största utmaningarna inom branschen är.
Jag ställer upp för att kunna hjälpa till som en professionell från arkitektur och fastighetsutveckling samt övrig erfarenhet av livet.
Jag står för ett vackrare och mera hållbart Helsingfors.

Namn: Kristiina Michelsson
Födelseår: 1970
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors Brändö
E-post: kristinamichelsson@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Hållbart byggande

Hållbar stadsmiljö är också hållbart vackert.

När man bygger, så varför bygger man inte så ordentligt och vackert att man kan beundra nya byggnader eller områden för följande århundraden?
Nyaste trenden är att ge nya stadsområdesplaneringar till olika utvecklingsföretag innan man har beslutit inom stadens organ om vad man vill. Detta ger kortsiktiga vinstbaserade slutresultat och ett kaotiskt utseende inom arkitektur.

Kollektiva minnen baserar sig på olika stadsvyer. Vi måste ta väl hand om de kollektiva minnena, när vi utvecklar vare det sig nya eller äldre stadsdelar.

Jag står för mera hållbara lösningar inom stadsplaneringen. Hållbara i utseendet samt kvalitativt. Nu när staden måste växa behöver vi stadens och stadsbos synvinkel i stadsplanering och jag vill vara med att vända blickar åt det långvariga, hållbara och estetiskt vackrare utveckling.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Hållbar trafikutveckling och ett livskraftigt centrum

Företag inom staden är dess motorer. Företag skapar ekonomiska förutsättningar för staden att fungera. Ett livligt centrum försäkrar att vi är en stad som lockar in både nya invånare så bra som turister. De företag som finns I Helsingfors måste ha förutsättningar att vara lätt uppnåeliga.

Som mikroföretagare är jag ett bra exempel på någon som har varje dag olika projekt i jobbet – jag måste ta mig smidigt från den ena stadkanten till den andra och röra mig effektivt mellan byggplatser och möten, med tunga väskor, datorer och provbitar. Jag kan inte endast lita på kommunaltrafik under jobbdagen, om jag ska vara effektiv. Och det finns flera som jag. Om vi bygger med blickar åt endast cyklister och fotgängare, vänder vi ryggen åt välfungerande trafiken.
En välfungerande trafik är en självklar förutsättning för att företag och företagarna mår bra. Det handlar inte endast om lätt trafik, utan man måste försäkra såväl den privata biltrafikens som kollektivtrafikens krav samt frakt. Det når vi med ‘både och’ mentalitet – både lätt trafik och bil- och kollektivtrafik är viktiga.

De mindre butikerna vid centrum har haft det jobbig under pandemin och kommer inte att kunna få sig lätt upp igen efter krisen. Därför måste vi fatta beslut om flera genvägar i centrum försiktigt och först efter att vi har de facto ett livligt och välmående centrum. Om de flesta små butikerna måste stängas, är det inte stor nytta av att förändra hälften av mittersta centrum till gående område. Förutsättningar för det bästa nåbarhet måste försäkras, också med bilar.

Vi behöver inte bromonument till enstaka stadsdelar med prislappar på över hundratals miljoner. Kronbroarna är ett bra exempel på vansinnig budgetering - den ena bron kommer att kosta mera än en total förnyelse av spårvagnsringen (raidejokeri), som hjälper en halvmiljon stadsbors vardag – I jämförelse till en bro för ca 30 000 stadsbor.
Man ska använda stadens pengar vettigt och ändamålsenligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Vi ska ta hand om miljön, speciellt när man bygger nytt

 Helsingfors växer med strategin att bygga tätare och nya områden behövs. Nybyggandet skapar ökande tryck för att de fria skog- och parkområdena ska tas i bruk för byggandet. Det måste man sluta göra.  
Ett förvånande, nytt fenomen är att man med ökande takt planerar också artificiella markökningar och tomter längs stränder. Att artificiellt ändra strandlinjer är inte miljövänligt. Vi ska bevara våra unika stränder samt havsnatur. Ett exempel ligger vid Brändöbron, på området som kallas Kuorekari. Där finns det nu endast vatten men man skulle vilja bygga tiotusentals kvadratmeter med höghus.Lokala är enhälligt emot projektet.  Processen att få lokala stadsbor och föreningar att delta tidigt i stadsplaneringen måste ökas för att förbättra ett demokratiskt deltagande. 

Man ska bevara natur-, park- och skogsområden så mycket som möjligt. Pandemin har klargjort det att vårt psykiska välmående är i hög grad beroende av naturen. Att skapa och bevara en renare livsmiljö i staden förbättrar människors välmående.

Kunnande inom arkitektur är till stor nytta i allt kommunalt beslutsfattande, när det kommer till att utveckla staden - därför lönar det sig att rösta på mig!

Läs mer i vårt valprogram ›