Harry Michelsson

627

"Ärlig, orädd energi för Esbos framtid."

Bott i Esbo sedan 2018. Född i Helsingfors. Sambor i Gäddvik. En son, 35 år, från ett äktenskap. Till mina intressen hör segling, skärgårdsliv, film och viner. Alltid även samhälleliga frågor och föreningsverksamhet.

Namn: Harry Michelsson
Födelseår: 1958
Kommun: Esbo
Hemort: Gäddvik
Titel: Hamnkapten
E-post: harry.michelsson@outlook.com
Tel: 040-5121750

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Små - och egenföretagare skall kunna ha framgång som utvecklare, producenter och arbetsgivare. En höjning av gränsen för momsskyldighet till 50 000 euro skulle gagna detta. Arvsskatten bör avskaffas!

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Äldre och svagare medborgare bör visas respekt och omsorg, samma rätt till liv och leverne som de aktiva och starkare. Ingen får lämnas ensam.

Läs mer i vårt valprogram ›