Mia Selroos-Palmgren


Hej, jag är Mia! Jag skulle vilja vara din röst i Esbo stadsfullmäktige.Jag är en entreprenör och jobbar som en företagsledare. Jag har över 20 års erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation samt examen inom företagsekonomi och journalistik.Jag är finskspråkig men förälskade mig i en finlandssvensk. Som ett resultat består vår familj idag av en tonårig son och dotter samt en förstaklassist.

Vi bor i Noux mitt i den vackra naturen, i mina barndoms trakter. Det är fantastiskt att kunna vara landebo i Finlands näst största stad.

Jag vill se till att glesbygdens röster bli hörda av beslutsfattande. Kommunala tjänster och infrastruktur skall finnas nära till handa för alla, vare sig det är frågan om barn, ungdom, familjer eller äldre. Närskolor, trygga vägar, vettiga kollektivtrafikförbindelser och ekologiskt hållbara bygg- och infrastrukturlösningar är saker som ligger mitt hjärta nära. Dessa ärenden har jag även med framgång fört framåt i vår lokala förening. Två- eller flerspråkighet är en rikedom men mest av allt önskar jag att vi kunde hitta ett gemensamt språk - både inom politiken och i allmän diskussion.


Jag ser inte mig själv som en politiker utan en aktiv Esbobo som vill arbeta för sin hemstad och by. Och naturligtvis ändra saker till det bättre!

Namn: Mia Selroos-Palmgren
Födelseår: 1972
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo, Noux
Titel: entreprenör, företagsledare
E-post: mia.selroos@gmail.com
Medlem i :