Mette Strauss

648

"För ett Esbo med mångfald och innovativ företagsamhet"

Jag är uppvuxen i Esbo och jobbar som verksamhetsledare för KRAN rf allt sedan år 2013. Det bästa med jobbet är att vi konkret hjälper utsatta människor som berörs av missbruk, detta också i Esbo! Jag upplever det som en stor lyx att ha ett meningsfullt jobb och kunna göra skillnad i människors liv.

Som verksamhetsledare har jag initierat och startat fem lågtröskelmottagningar inom området missbruk i Svenskfinland för vilka vi har anställt före detta missbrukare. Jag började jobba redan 2019 för att kunna öppna en lågtröskelmottagning i Esbo, hösten 2020 inledde mottagningen sin verksamhet på Servicetorget i Iso Omena. För mig är det viktigt att personer som har problem med olika former av missbruk och/eller psykisk ohälsa, eller som är närstående till dessa, kan söka hjälp med låg tröskel, gratis och anonymt. Jag tycker att det är mycket oroväckande att drogmissbruket har gått rejält ned i åldrarna och efterlyser här större, gemensamma satsningar i hela huvudstadsregionen för att bättre kunna fånga upp unga som råkat på glid.

Esbo har brist på arbetskraft inom många områden. Därför bör Esbo erbjuda tillräckligt med billiga hyresbostäder för att locka arbetskraft och därmed kunna råda bot på arbetskraftsbristen inom vissa branscher.

Mitt Esbo kännetecknas av mångfald! För mig är det också självklart att nyanlända ska kunna välja på vilket språk de integrerar sig, för många är det betydligt lättare att lära sig svenska än finska. Detta behöver utvecklas i min stad.

Ett välmående Esbo kännetecknas av innovativ företagsverksamhet. Esbo bör vara attraktivt för företagen. Därför bör företagande stödas och uppmuntras. Mitt hjärta klappar också för socialt företagande, min önskan är att fler sociala företag skulle grundas för att erbjuda jobb till personer som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Från arbetslivet är jag en vän av - och van vid - budgetdisciplin, jag är också utbildad ekonomie magister.

Min familj omfattar två vuxna barn och vår pratglada rescue katt Lucy! På fritiden är jag aktiv med olika förtroendeuppdrag, är t ex styrelsemedlem i Irti Huumeista ry och styrelseordförande för vårt husbolag i Mattby. För ett par år sen återupptog jag också yogan så kör ofta ett yogapass!

Namn: Mette Strauss
Födelseår: 1970
Kommun: Esbo
Hemort: Mattby
Titel: Ekon. mag, verksamhetsledare
E-post: mette.strauss@kran.fi
Tel: 0504107001
Medlem i :

Viktiga politiska frågor