Merja Tarkiainen

95

"Ett mer jämställt samhälle Trygghet på stan, egna val - lev ut din potential"

Nyfiken förändrare, energisk.

Namn: Merja Tarkiainen
Födelseår: 1962
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Gesterby
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Ett jämställt samhälle
Jag vill arbeta för ett mer jämställt samhälle där alla har möjlighet att forma sina liv efter egna önskemål. Genom val man själv har gjort kan man leva ut hela sin potential utan att vara begränsad av fördomar och stereotyper hur man ska välja utifrån ålder, kön eller etnicitet, ibland också utifrån språk.

Många gånger vågar vi inte välja utbildning och yrke för då går vi emot traditionella val. Många flickor vågar inte välja en teknisk utbildning för att de är rädda för om de kan klara sig på en sådan utbildning som många gånger bara har pojkar. Och det finns många pojkar som skulle vilja välja ett mindre manligt yrke, men inte vågar.

Vi känner oss inte alltid trygga när vi går ute på stan. Våra städer tar sällan tryggheten i beaktande när de planeras då man bygger undergångar och ibland har dåligt belysta platser och stråk där speciellt kvinnor inte känner sig trygga. Vi ska alla kunna gå hem säkert utan att behöva titta oss över axeln eller snabba på stegen. Städerna är till för alla.

Det är många gånger svårt att få service på sitt eget språk. Många svenskspråkiga är dåliga på att kräva att bli betjänad på sitt eget språk, kanske för att man kan finska och därför lättare börjar prata finska. Men alla har rätt att få jämställd service på sitt eget språk.

För allas lika värde.

Läs mer i vårt valprogram ›