Rasmus Mattus

26

"För att hålla kommunerna attraktiva för nyinflyttare måste vi kunna satsa på bra infrastruktur, stora arbetsmöjligheter och ett bra skolsystem"

20-årig tradenomstuderande från Kimo som för tillfället bor och studerar i Vasa tillsammans med min Sambo

Namn: Rasmus Mattus
Födelseår: 23.08.2000
Kommun: Vörå
Hemort: Kimo
Titel: Studerande
E-post: rasmusmattus@hotmail.com
Tel: 0452236790
Medlem i :

Viktiga politiska frågor