Matts-Erik Viklund

52

Jag är grönsaksodlare och jordbrukare. Efter tre perioder som fullmäktigeledamot vill jag fortsätta jobba för ett livskraftigt Närpes, där kommuninvånarna och företagen mår väl. Jag vill arbeta för möjligheten att leva och bo i alla byar.

Namn: Matts-Erik Viklund
Kommun: Närpes