Matilda Björkqvist

54

Jag är uppvuxen i Kyrkslätt och flyttade tillbaka hit efter studierna då mina döttrar var små. Jag har alltid varit väldigt aktiv inom idrott och tränar flickjuniorer i handboll. Turerna kring GWP-centret var en av orsakerna till att jag valde att ställa upp i kommunalvalet för första gången: våra barn måste ha rätt att gå i en frisk skola. Även jämställdhet är nära mitt hjärta.

Namn: Matilda Björkqvist
Födelseår: 1982
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Bro, Kyrkslätt
Titel: Barnmorska, sjukskötare (hyh)
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

För mig är jämställdhet väldigt viktigt. Kommunen skall vara jämställd, både inom beslutsfattande och i vardagen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det är viktigt med förbyggande och hälsofrämjande verksamhet. Alla skall ha rätt till välfungerande hälso- och sjukvård. För att detta skall fungera måste även personalen ha det bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungdomarna är vår framtid, vi måste sköta om dem. I Kyrkslätt är barnen och ungdomarna i akut behov av en frisk skola, byggandet GWP-centret måste komma i gång så fort som möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›