Mathias Bilenberg

2

"I ett samhälle skall alla ha rätten att känna sig trygga, oberoende om man är pensionär, ungdom eller någon med funktionsvariation. Grunden till detta ligger i en stabil ekonomi, och för att vi skall klara av att upprätthålla en stabil ekonomi är arbetsplatser och företagsamhet en nödvändighet. Ifall vi inte har en arbetsför befolkning i Hangö så klarar vi inte heller av att ta hand om dem som behöver det."

Jag är en småbarnsförälder bosatt i Hangö som har min bakgrund inom sjöfarten. Arbetar för tillfället som produktionsplanerare inom stuveribranchen, men har tidigare arbetat inom både turismen och som företagare i Hangö. Jag känner därför att jag har lätt för att sätta mig in i såväl barnfamiljernas, företagarnas som arbetarnas vardag.

Namn: Mathias Bilenberg
Födelseår: 1984
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Produktionsplanerare inom stuveribranchen
E-post: mathias@bilenberg.fi
Tel: 0440176961
www: https://bilenberg.fi

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

I debatten talas det väldigt mycket om hur man skall utveckla Östra hamnen och finsidan (eller södra sidan av järnvägen). Det är visserligen viktigt, men sanningen är att med dagens prisutvecklig på bostäder, finns det många familjer (och speciellt småbarnsfamiljer) som inte längre har råd att ens drömma om en bostad söder om järnvägen.

Därför är det viktigt att staden aktivt arbetar för att skapa vettiga och attraktiva boendemöjligheter för familjer som vill bo och arbeta i Hangö. Utvecklignen av Lotsgatans område är ett konkret exempel på ett lyckat projekt från stadens sida!

Nästa område som är aktuellt för detta är Hangöbyvägen, vid Skogsnäsvägen. Detta kan bli ett högintressant område för nuvarande och blivande Hangöfamiljer att bosätta sig i.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

För mig känns beslutet som togs 2020 att stänga Hangöbyskolan förhastat och ogenomtänkt. Förutom att jag personligen tycker att Hangöbyskolan borde finnas kvar för att säkra en trygg och kvalitativ skolgång för våra barn, så tycker jag att man borde ta sig en ordentlig tankeställare om hur skolan i Hangö skall se ut. Just nu spenderas det stora summor på att konstant renovera centralskolan, en stor skolbyggnad som lider av inomhusluftsproblem och som antagligen fortsättningsvis kommer att vara en pengaslukare.

Därför tycker jag detta utdrag ur SFP:s valprogram: ”Skolan och vägen till och från skolan ska vara trygg för alla. Vi jobbar också för att skolbyggnaderna ska vara i gott skick och sådana att eleverna trivs där.” är väldigt aktuellt i Hangö för tillfället. Nu behöver vi arbeta tillsammans för att hitta en vettig helhetslösning för hur vår skola och småbarnspedagogik skall fungera, både ekonomiskt och socialt, i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

För att vi skall kunna bo i Hangö krävs arbetsplatser. Arbetsplatser är inte lätta att skapa, därför bör vi i Hangö göra allt som står i vår makt för att behålla de arbetsplatser vi har. Staden bör uppmuntra företagare och industri som vill verka på orten.

Att vara företagare är redan tillräckligt byrokratiskti Finland, därför tycker jag att kommunen skall göra allt för att minska friktionen så gott det går när det gäller den lokala byråkratin, som t.ex. beslutsprocesser om markanvändning, arendeavtal eller fastighetsköp.

Varje arbetsplats är viktig, oberoende om det är inom turismen, industrin eller i hamnen!

Läs mer i vårt valprogram ›