Jouni Marttila

68

"Företagande och hållbara samt kvalitativa tjänster är S:t Karins kärna och nyckeln till invånarnas välmående."

Jag är en tvåbarnspappa från S:t Karins och jobbar som företagskonsult. Mina förtroendeuppdrag i S:t Karins har under den senaste mandatperioden innefattat en plats i bildningsnämnden och en suppleantplats i fritidsnämnden. I mitt arbete är jag samarbetsvillig och söker lösningar framom problem.

Namn: Jouni Marttila
Födelseår: 1968
Kommun: S:t Karins
Hemort: St Karins
Titel: Program Director
E-post: jou.marttila@live.com
Tel: +358504820797

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Skolmiljön bör vara trygg och hälsosam redan från förskolan framåt. S:t Karins har i detta ändamål satsat stort på både skolbyggnader samt inlärningsmiljön. Lika mycket uppmärksamhet bör fästas vid inlärningsmiljöns mänskliga sida. Elevhälsovården spelar en stor roll i elevens välmående genom skolåren. S:t Karins bör trygga b.la. tillgången till skolpsykologer och kuratorer, så att barnen får stöd då när de behöver den. S:t Karins har i detta ändamål gjort besparingar, men besparingarna betalas tillbaka mångfalt i barnens och familjernas välmående och i de stigande kostnaderna för socialvården.

I och med nya skolbyggnader hänger S:t Karins bra med i utvecklingen av inlärningsmiljön. Inlärningens kvalitet och mångsidighet bör också tryggas. Tillvalsämnenas utbud i högstadier och gymnasier kan breddas med samarbete över kommungränserna och på det sättet hålla S:t Karins som en bra studieort i jämförelse med t.ex. Åbo. S:t Karins bör även erbjuda en bra studieplats för alla grundskoleelever. I den frågan är ett svenskspråkigt högstadium ett av de viktigaste utvecklingssteg. Ystävällisin terveisin,

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Kommunerna har en avgörande roll i att lösa klimatfrågan. Vi måste både minska på våra utsläpp, binda kol från atmosfären till byggnader, skog och åkrar. Vi måste satsa på kollektivtrafiken, så att vi kan minska utsläppen förorsakade av trafiken. S:t Karins bör vara en aktiv aktör för Entimmeståget och utvecklingen av närtågstrafik som dubbeltågspåren ger. Närtåget är en stor faktor för arbetstrafiken för Piikkis och Littois områdena. Med planerna bör man främja stations-områdenas hälsosamma tillväxt och attraktivitet.

Uppvärmning och byggandet bildar en stor del av samhällets utsläpp. I stadens bygginvesteringar bör man föredra kolbindande material framom betongbyggen. Byggnadernas underhåll bör vara tillräcklig och reparationer göras i tid, så att byggnaderna hålls i användbart skick hela sin livstid. Gällande värmeproduktionen och nedkylningen i nya kommunala byggnader, ska jordvärme föredras med en andel solenergi. Privata byggfirmor ska även uppmuntras till att använda kolbindande byggmaterial.

I det kommunala byggandet ska man noga fundera om en en leasing-modell skulle vara mer lönsam, vilket skulle bidra med flexibilitet i finansiering och upprätthållandet av byggnaderna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

I föreningarna finns begåvade tränare och en vilja att delta i verksamheten, men stadens stöd behövs speciellt i att trygga tillgängliga idrottsutrymmen. I större investeringar än skolornas gymnastiksalar, såsom boll- och ishall ska det modigt göras samarbete med privatsektorn och investeringarna ska i huvudsak utföras med privata understöd. Under den senaste mandatperioden förberedde jag ett initiativ för att påbörja bygget av en ny privatunderstödd ishall.

Idrottsföreningarna håller våra barn i rörelse och stöder uppväxten till ett hälsosamt samt mångsidigt liv. Föreningarna producerar värdefulla tjänster för kommuninvånarna och staden bör samverka med föreningarna för att främja barn och ungas välmående. Staden bör ta hand om att motionsmöjligheter finns jämlikt tillgängliga oberoende ålder, sporten eller specialbehov. Själv har jag verkat aktivt för att göra konståkning i S:t Karins tillgängligt för barn med specialbehov.

Läs mer i vårt valprogram ›