Martin Norrgård

100

"För ett friskt Vasa"

Hej! Trevligt att du hittade hit! Jag är Martin, en 33-årig ung man som bor i Vasa, Sundom, med sambo Antonia och 1-åriga Aston.

Jag har varit beslutsfattare inom Vasa stad sedan 2012. Den senaste valperioden fungerade jag som gruppordförande för SFP:s fullmäktigegrupp. Jag har också fungerat som ordförande för SFP i Österbotten.

Jag tror på att politik och beslutsfattande görs tillsammans. Över språk- och partigränser. Det är så vi behöver arbeta för att fortsätta utveckla Vasa. Vi behöver vara föregångare och våga investera i framtiden.

Till vardags jobbar jag som projektledare. På fritiden umgås jag gärna med familj och vänner, om jag inte passar på att ta ett motionspass.

Politiska uppdrag:
- Vasa stadsfullmäktige 2012 - 2021
- SFP:s gruppordförande i stadsfullmäktige 2017-2020
- SFP Österbotten, ordförande 2018 - 2020
- EduVamia Ab, styrelsemedlem, 2015 ->
- Vasa stads kultur- och idrottsnämnd, 2017 - 2021
- Vasa stads idrottssektions ordförande, 2017 - 2021
- Vasaregionens idrottshallars revisionsnämnd, 2017 - 2021

Namn: Martin Norrgård
Födelseår: 1987
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: projektledare, konsult
E-post: martin.norrgard@gmail.com
Tel: 0445560434

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

VÄLMÅENDE UNGA och FAMILJER
Skolor och daghem nära familjerna. Fritidsmöjligheter för barn och unga. Fler studerande till Vasa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

ARBETSPLATSER och NY ENERGI TILL VASA
Modiga satsningar på näringslivet och på nya projekt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

VÄGNÄTET och IDROTTSPLATSERNA I SKICK
Mera lättrafiksleder ja tryggare vägar. Hamnvägen-projektet vidare. Bättre möjligheter till motion och satsning på idrott- och motionsplatser.

Läs mer i vårt valprogram ›