Markus Rönnblom

62

"Investeringar i skola, utbildning, barn och ungdomar ger ett välmående samhälle och en tryggad framtid."

Jag är en 48-årig gift fyrabarnspappa. Jag är född i Vasa men uppvuxen i Karperö. Efter studenten flyttade jag till Åbo och för 15 år sedan drog flyttlasset tillbaka till Korsholm, och närmare bestämt till Iskmo.
Jag är lärare i historia och samhällslära och arbetar för närvarande som rektor för en 7-9 skola med över 400 elever och en personal på närmare 50 personer.
Jag har alltid haft ett stort intresse för samhällsfrågor, men detta är första gången som jag ställer upp i ett politiskt val. Jag är medlem i församlingsrådet i Korsholms svenska församling och i gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet.
Jag vill arbeta för att Korsholm ska satsa på skolan och ungas välmående. En välmående kommun tar hand om samtliga invånare och tar ett särskilt ansvar för barn, äldre och andra utsatta befolkningsgrupper. Korsholm ska vara ett lockande alternativ för inflyttare och företag och bör satsa på integration av nyanlända.

Namn: Markus Rönnblom
Födelseår: 1972
Kommun: Korsholm
Hemort: Iskmo, Korsholm
Titel: Rektor, lärare i historia och samhällslära

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Utbildningen är grundstenen för ett framgångsrikt samhälle. Korsholm bör satsa resurser på att skapa den bästa skolan som lockar de bästa pedagogerna och den bästa elevvårdspersonalen till våra skolor. På utbildningen sparar man inte! Skolan ska vara en trygg plats i ungdomarnas liv. En bra skola lockar till inflyttning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Till kommunens grunduppdrag hör att skapa välmående och trygghet för invånarna. Servicen ska finnas nära kommuninvånarna och alla kommunens invånare ska känna att de kan påverka beslutsfattandet. Alla åldersgrupper ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv, vilket innebär att Korsholm ska ta ett särskilt ansvar för barn, äldre och utsatta samhällsgrupper. Barnfamiljerna behöver stöd i vardagen och de äldre förtjänar en trygg ålderdom. Korsholm ska vara ett lockande alternativ för inflyttning. En lyckad integrering av nyanlända är viktigt för att de ska stanna i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välmående kommun kräver en välskött ekonomi. Ett nära samarbete med näringslivet är avgörande för företagens etableringar i kommunen. Välmående företag skapar arbetsplatser och ger skatteintäkter, vilket behövs för att upprätthålla den nuvarande servicegraden. Korsholm ska investera ansvarsfullt för att stöda företag och skapa tillväxt.

Läs mer i vårt valprogram ›