Marjo Miinalainen

426

"Värme och mildhet för äldre, respekt och stöd för företagare."

Är 53 åring, gift Uleåborgare. Fungerar för tillfället som deltids sakkunnig inom rekrytering av vårdpersonal från Filipinerna till Finland. Jag är med i Oulun seudun Muistiyhdistys som frivilligarbetare och är min mammas intressebevakare.

Min utbildning är b.la. eMBA. Jag har bott och arbetat inom olika yrken runtom i Finland och världen. Jag har flera gånger flyttat bort från Uleåborg men jag har alltid återvänt. Jag har arbetat i Schweiz och Filipinerna och har också arbetat på internationella resefartyg. Ca. 25 års erfarenhet som förman inom servicesektorn i en mångkulturell omgivning har varit givande och jag har fått fatta beslut samt hjälpa andra människor.

Min hobby är att vistas ute i alla väder. Vi har fina friluftsområden i Uleåborg och själv föredrar jag olika långa rutter som går runt Oulujoki.

Jag har alltid följt med av politiken, emellanåt mer och emellanåt mindre. Nu är jag första gången som kandidat och anser att via min erfarenhet så har jag möjligheter att påverka både de äldres och företagarnas framtid i Uleåborg.

Om du har frågor till mig så kan du ta kontakt t.ex. via e-posten som du hittar på denna sidan.

Namn: Marjo Miinalainen
Födelseår: 1967
Kommun: Uleåborg
Hemort: Oulu
Titel: Asiantuntija
E-post: marjomiinalainen@hotmail.com

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Kommunen skall se till att de äldre får leva sin ålderdom tryggt och värdefullt. Både inom boende - och vårdfrågor bör det hittas flexibla lösningar där man tar i beaktande den enskilda individen. Detta skall noteras även då man bygger upp nya förvaltningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi behöver företag för att vi kan ha arbetsplatser. Kommunerna skall stöda företagare och erbjuda bra förutsättningar till företagsverksamheten samt stöda företagens nya innovationer.

Läs mer i vårt valprogram ›