Marjatta af Forselles

591

"Starkare tillsammans med positiv integrering"

Jag är pensionerad ekonomichef, född i Helsingfors,
flyttade till Esbo 1997, numera änka, har två söner och tre barnbarn utomlands. Jobbat internationellt och
talar 5 språk. Varit aktiv förtroendevald i Ekonomförbun-
det under 80-talet, bl.a. viceordförande 86-89. Varit
scoutledare.Är med i Lions International. Var med i Huvudstadsbladets "upp och
hoppa" projektet och förbättrade betydligt konditionen,
som är viktigt i min ålder. Tycker att Esbo bjuder via Nes-
tor bra möjligheter för de äldre att leva friskt.

Namn: Marjatta af Forselles
Födelseår: 1937
Kommun: Esbo
Hemort: Bastviken
Titel: pensionerad ekonomichef
E-post: forselles@kolumbus.fi
Tel: +358408375419
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Integration

Starkare tillsammans kan uppnås om vi
satsar mera på integrering av välutbil-
dade invandrare med yrkeskompetens i kombination med svenskan, som i fram-
tiden behövs mera på arbetsmarknaden
tillsammans med globala engelskan.
Språkkraven skall anpassas till arbetet,
som kanske kan utföras med begränsade
språkkunskaper - alltså en mjuklandning
till arbetslivet. Esbo kommer att behöva
arbetsrelateradinvandring och därför
satsar jag på positiv integrering.

Läs mer i vårt valprogram ›