Marina Nygård

31

"För ett livskraftigt Grankulla också i framtiden. "

Jag flyttade till Grankulla för drygt fyra år sedan. Tidigare under mitt vuxna liv har jag bott i Helsingfors, Esbo och Åbo. Under de fyra åren här i Grani har jag sett staden utvecklas och bli mera livskraftigt med det nya köpcentret och ny service som det medför. Vi behöver se till att det i framtiden finns bostäder för nya kommuninvånare, det är många som vill bo i Grani och staden behöver skatteintäkter för att säkerställa en fortsatt högkvalitativ servicenivå.

Jag jobbar som ekonomirådgivare och projektledare och intresserar mig för hållbarhetsfrågor ur social, ekonomisk och ekologisk synvinkel. Jag är aktiv inom Svenska kvinnoförbundet och anser det viktigt att vi beaktar jämställdhetsfrågor i beslutsfattandet. Jag är ordförande i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning och medlem i Kvinnoförbundets förbundsstyrelse.

Till utbildningen är jag politices magister och på fritiden vistas jag gärna i skogen och i skärgården, samt sjunger i kör när smittoläget så tillåter.

Namn: Marina Nygård
Födelseår: 1985
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Ekonomirådgivare, projektledare
E-post: marnygard@gmail.com
Tel: 0505438906
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Vi behöver se till att det finns bostäder som fyller behovet i alla olika livsskeden. Byggandet behöver också utföras med klimatfrågor och trivsel i åtanke.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Ekonomin är grunden till vår högklassiga servicenivån och en förutsättning för välfungerande samhällstjänster. Social- och hälsovårdsreformen kommer att ställa ytterligare krav på att de kommunala finanserna sköts så ekonomiskt effektivt som möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Klimatfrågor bör inkluderas i allt kommunalt beslutsfattande och det är bättre att vara en föregångare än en eftersläntrare.

Läs mer i vårt valprogram ›