Marina Bergman-Pyykkönen

67

"Lahtis - det är vi, du och jag. Välmående bygger vi tillsammans!"

Mitt hjärta bankar för det sociala, att vi alla, du och jag tillsammans, skall få leva ett tryggt och gott liv. Samhället behöver oss alla.
Jag är stolt mamma till en 16-åring som tagit steget ut ur den trygga svenskspråkiga skolstigen i Lahtis för att träda in i utbildningens andra stadium, för hennes del gymnasiet. Jag oroar mig för de unga och alla de krav som ställs på dem så tidigt i livet. Jag vill jobba för att våra ungdomar skall få det stöd som behövs för att hitta sin levnads stig. Likväl är jag mån om att de äldre skall få leva ett gott liv fullt ut med allt det stöd och den hjälp som de behöver. Ingen skall behöva vara ensam!
Som socialarbetare och lärare och forskare i socialt arbete är jag medveten om hur strukturer i samhället formar olika villkor för oss. Det är de här strukturerna jag vill påverka. Vi behöver också ett livskraftigt näringsliv - och samarbete för att ta till vara alla resurser.
Jag är en aktiv föreningsmänniska som vill skapa gemenskap och känsla av delaktighet genom olika verksamheter också på svenska i Lahtis. Min familj: man, dotter och hund är min trygga hamn. Jag älskar att läsa och mysa med hunden och jag väntar på försommaren då äppelträden blommar och jag kan njuta i trädgården igen.

Namn: Marina Bergman-Pyykkönen
Födelseår: 1965
Kommun: Lahtis
Hemort: Lahtis
Titel: PM, universitetslärare i socialt arbete
E-post: marina.bp.sfp@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vi mår alla bra när vår hemkommun fungerar. Det handlar både om social- och hälsovård, om engagerande fritid med möjlighet till både kultur och motion, om utbildningsmöjligheter och ett livskraftigt näringsliv. I min kommun är vi alla välkomna att leva ett gott liv tillsammans.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jämställdhet skall vara en självklarhet i min kommun. Både kvinnor och män skall finnas på ledande poster. Men jämställdhet handlar inte enbart om jämställdhet mellan könen, det handlar om att vi alla skall kunna på lika villkor delta i samhällslivet!

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Företagen och ett fungerande näringsliv överlag håller samhällets hjul igång. Företagen och det offentliga skapar arbetsplatser, liksom tredje sektorn. Jag vill jobba för ett fruktbart samarbete mellan dessa tre aktörer och kommuninvånarna. Målet är minskad arbetslöshet och ett arbetsliv med goda framtidsutsikter. Också kommunen skall utmärka sig som en trygg och bra arbetsgivare.

Läs mer i vårt valprogram ›