Marie Koskinen

15

"En hälsosam kommun prioriterar företag för att kunna ge tillgång till arbetstillfällen åt sina invånare, föreningar för att ge sina invånare fritidsverksamhet och miljön för att ge sina invånare en ren omgivning. Genom att hitta vägar till samarbete mellan dessa tre parter kan vi bygga upp en kommun som tar alla invånare i beaktande oberoende ålder."

Ställer upp för min kommun för jag vill att Hangö ska fortsätta vara människors hemort som man trivs i genom livet. Min favorit retorik kommer från Kennedy, lite modifierad kan man säga; "Fråga ej vad din kommun kan göra för dig, fråga istället vad kan du göra för din kommun".

Namn: Marie Koskinen
Födelseår: 1973
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Bokförare

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Utan företag finns ingen kommun eller invånare, därför behöver kommunen erbjuda företags vänlig miljö och tillfällen att göra företags utveckling.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Utan föreningsverksamhet är hobby verksamheten svår att uppfylla i en liten kommun därför anser jag att kommunen behöver vara med och stöda samt hjälpa all förenings verksamhet som invånarna kan tänka sig hålla aktiv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken blir bara viktigare för varje år, människor behöver tillgång till bra kollektivtrafik för att kunna bosätta sig i kommuner som man trivs i även om man nödvändigtvis inte jobbar i samma kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›