Maria Sonntag

5

"En företagare som vill jobba för en fördomsfri tvåspråkig vardag. Näringsliv och fungerande samhällsfunktioner skall stöda varandra. "

Jag är inflyttad Pyttisbo (ursprungligen från Salo/Åbo) som redan har bott i regionen i 15 år. Ursprungligen Kulturproducent (YH) men har även studerat till Trädgårdsmästare och Mathantverkare samt konstant fortbildat mig inom företagandet och näringsliv.
Vi är en företagarfamilj, många känner mig från Marias Musteri som sysselsätter mig främst på höstarna, annars jobbar jag med administrativa uppgifter på Kymen Nostokone.
Vi har fyra barn, alla i grundskoleåldern. Jag har varit ordförande för Pyttis Hem och Skola förening i åtta år.

Namn: Maria Sonntag
Födelseår: 1976
Kommun: Pyttis
Hemort: Pyttis
Titel: Företagare
Tel: +358440600688

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Våra barns skola har i brytningsytan av två språk unika utmaningar men även unika tillgångar som man måste kunna ta till vara. Genom skolan och en ökad medvetenhet vad gemenskapen och stödet därifrån betyder, gynnas hela familjens välmående. En av våra fundamentala byggstenar!

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi skall uprätthålla den positiva företagaranda som finns i Pyttis. Eftersom det är nära till beslutsfattare skall vi även ha praktiska och smidiga verktyg att jobba med, såväl gällande markplanering som lösningar som snabbt kan tillämpas på en skiftande företagarverklighet. Detta har varit synnerligen aktuellt under detta undantagsår!

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

För att låna ett slogan; "Livet är lokalt" Det vill säga vi måste ha kommuninvånare som uprätthåller, deltar och utvecklar verksamheten i sin egen vardag. Detta är även sammankopplat till en fungerande infrastruktur, möjligheterna till distansarbete och sammarbete med de kringliggande regionerna skall prioriteras.

Läs mer i vårt valprogram ›