Mari Pennanen

631

"För en smidig vardag i Esbo - en trygg hemort där alla kan känna sig delaktiga och må bra."

Jag är Mari Pennanen. Jag bor i Olars med min man och våra tre barn. Till utbildningen är jag fil.mag. och har arbetat som lokaljournalist och med kommunikation och verksamhet inom tredje sektorn. Jag är nu verksamhetsledare för Förbundsarenan, en organisation som samlar och stöder de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna.

Esbo är en stor stad med både stadskärnor, landsbygdsområden, skärgård och fin natur. Här kan man leva en trygg, tvåspråkig vardag. Jag ställer upp i kommunalvalet för att jag är nyfiken och för att det behövs olika röster inom politiken. Jag har alltid varit intresserad av samhället och hur olika människor tänker och vill höja min röst för att smidig vardag i Esbo. Jag vill att Esbo ska vara en trygg hemort där alla kan känna sig delaktiga och må bra.

Jag vill satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Det behövs bra möjligheter till motion, idrott och kultur. Bibliotek, Arbis, musikinstitut och ett aktivt föreningsliv gör Esbo till en livskraftig och trivsam hemort.

Alla barn och ungdomar, och också vuxna, ska ha bra möjligheter till meningsfulla fritidssysselsättningar och för det behöver staden ge föreningarna goda förutsättningar att driva sin verksamhet. Jag vill satsa på ett fungerande samarbete mellan kommunen och tredje sektorn. Esbo bör ge föreningar bra verksamhetsförutsättningar, så att alla har möjlighet att engagera sig i ett givande föreningsliv.
Våra barn och unga behöver en trygg skola med tillräckligt stöd. Skolan och dagvården bör fungera smidigt för att underlätta vardagen för familjerna och ge barnen och ungdomarna en bra grund att stå på. Det ska också finnas möjlighet till hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen.

Namn: Mari Pennanen
Födelseår: 1979
Kommun: Esbo
Hemort: Olars
Titel: FM, verksamhetsledare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet, så att vi alla mår bra i Esbo. Det behövs bra möjligheter till motion, idrott och kultur. Bibliotek, Arbis, musikinstitut och ett aktivt föreningsliv gör Esbo livskraftigt och trivsamt. Alla barn och ungdomar, och också vuxna, ska ha bra möjligheter till meningsfulla fritidssysselsättningar och för det behöver staden ge föreningarna goda förutsättningar att driva sin verksamhet. Det ska också finnas möjlighet till hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Smidiga och hållbara lösningar gällande skola och dagvård. Våra barn och unga behöver en trygg skola med tillräckligt stöd. Skolan och dagvården bör fungera smidigt för att underlätta vardagen för familjerna och ge barnen och ungdomarna en bra grund att stå på.

Läs mer i vårt valprogram ›