Margita Nylander

39

"Jag vill jobba för ökad tillgänglighet i samhället, stöda arbetet mot mobbning i skolor och daghem och stöda välmående för alla samhällsgrupper. "

Jag heter Margita Nylander och är Ingåbo sedan 1985. Jag är diplomekonom till utbildningen och numera pensionär. Jag har tre barn. Jag har jobbat som ekonomichef och med expertuppgifter under social-och hälsovårdsministeriet. Jag har tidigare varit medlem i bildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För tillfället är jag medlem i revisionsnämnden.

Namn: Margita Nylander
Födelseår: 1954
Kommun: Ingå
Hemort: INGÅ
Titel: diplomekonom, pensionär
E-post: margita.nylander@gmail.com
Tel: 0405661020
Medlem i :