Margita Lukkarinen

60

"Mitt Karleby är tillgängligt, tryggt och trivsamt för alla. Staden tar väl hand om sina invånare och välkomnar nya. Ett målmedvetet utvecklingsarbete och samarbete med grannkommunerna befäster stadens position som motor i landskapet."

Jag är en aktiv, relativt nybliven pensionär med ett brett samhällsengagemang och många intressen. Jag brinner för utvecklingsarbete och har under hela min karriär i arbetslivet fått leda förändringsprocesser. Jag har jobbat aktivt för att främja tvåspråkigheten i vår stad.
Som socialarbetare och avdelningschef inom socialväsendet har jag lärt mig att ett samhälle definieras enligt det sätt på vilket man tar hand om de svagaste. Som företagare, vd och regional utvecklare har jag fått vara med och bygga upp förutsättningar för näringslivet, som utgör grunden för vår välfärd.
Mitt engagemang för att utveckla den tredje sektorn ledde till en internationell karriär med avstamp i Såka byagård, som blev ett skolexempel på lokal utveckling i EU.
Jag har varit aktiv kommunpolitiker i Kronoby kommun i fullmäktige, kommunstyrelse och en rad nämnder och kan förvaltning och politik. Jag har lätt att formulera mig i tal och skrift, mycket tack vare min bakgrund som journalist.
Just nu är jag ordförande för De Gamlas Hem i Gamlakarleby stad och har haft möjlighet att vara med och skapa ett innovativt boende för seniorer i Karleby. Jag är aktiv inom pensionärsföreningen Vi Norrifrån och Svenska Kvinnoklubben i Karleby, samt i lokala Aktia-stiftelsen.
Jag är 66 år, gift och har två barn och sex barnbarn samt ett bonusbarnbarn.

Namn: Margita Lukkarinen
Födelseår: 1954
Kommun: Karleby
Hemort: Karleby
Titel: Pensionär
E-post: margita.lukkarinen@anvianet.fi
Tel: 0451124477
Medlem i :

Viktiga politiska frågor