Marcos Casas Piiroinen

26

"An International Turku/Åbo"

I am Spanish-Finnish British born

Namn: Marcos Casas Piiroinen
Födelseår: 1975
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: FM

Viktiga politiska frågor