Björn Månsson

716

"Jag vill vara en stadsförbättare. I svåra tider krävs erfarenhet och kontinuitet. Jag sköter mina uppdrag i Helsingfors på heltid. "

En 68-årig f.d. journalist som skrev ledare i HBL i 27 år och sedan jobbade som generalsekreterare för Svenska riksdagsgruppen.
Stadsfullmäktigeledamot sedan 2013.

Namn: Björn Månsson
Födelseår: 1952
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Pensionerad journalist, stadsfullmäktigeledamot
E-post: bjorn.mansson@kolumbus.fi
Tel: 0405450470
www: https://bjornmansson.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Staden är till för sina invånare, inte tvärtom. Varje helsingforsare ska känna sig trygg och väl omhändertagen och få den service var och en behöver. Det gäller alla, från barnen till de äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Helsingfors ska ha världens bästa infrastruktur, från gator och kommunikationer till el- vatten- och avfallsförsörjning. Vi ska inte göra det katastrofala misstaget att fördärva vår egen cityflygplats i Malm, utan utveckla den med tanke på de eldrivna flygplan som är starkt på kommande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Vi måste vara klimatsmarta i allt vi gör, och värna om våra grönområden och kulturmiljöer, såsom Lappvikens sjukhusområde, Centralparken, Vårdö, Domarby gård, våra koloniträdgårdar och stränder - och Malms flygplats, bara för att nämna några exempel.

Läs mer i vårt valprogram ›