Niklas Mannfolk

625

"Plånboken till höger och hjärtat till vänster"

Jag är Niklas Mannfolk, småbarnsfar från Esbo i mina bästa år. Som ekonom ser jag gärna att staden använder sina pengar vettigt. Ekonomi, boende och miljö är därför nära mitt politiska hjärta. För tillfället bor jag med min sambo och två döttrar i Kilo, men har tidigare hunnit bo både i Sverige, Storbritannien och i Belgien.

Namn: Niklas Mannfolk
Födelseår: 1984
Kommun: Esbo
Hemort: Kilo
Titel: Ekon. mag.
E-post: mannfolkniklas@gmail.com
Tel: 0443714176
www: http://www.mannfolk.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Vi kan göra Esbo till en bättre stad genom att göra smartare ekonomisk politik.

En höjning av nedre gränsen för momsskyldighet till 50 000 euro skulle avlägsna dubbelbeskattningen av egenföretagare och uppmuntra till företagsamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Vi kan göra Esbo till en bättre stad genom att göra bygga smartare.

Esbo ska byggas där det nu finns bostäder, inte utvidgas till helt nya områden. Hellre uppåt än utåt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Vi kan göra Esbo till en bättre stad genom smartare miljöpolitik, till exempel via
fler solpaneler på hustak. Det sparar både pengar och miljö.

Läs mer i vårt valprogram ›