Pepina Malmberg

279

"Jag vill arbeta för ett välmående Kouvola. Vi skall satsa på fungerande basservice där alla behandlas jämlikt."

Jag är född i Sibbo, men har bott i Kouvolatrakten nästan hela mitt liv. Är egentligen en stadsflicka, men bor sedan 2003 med min man på en bondgård i Elimäki. Vi odlar hö åt egna hästar och vi har också skog som rekreation med ett vindskydd och där vi får vår brännved.

Jag har alltid varit intresserad av djur och natur, men då jag arbetade som lantbruksavbytare och sedan vi flyttade till landsbygden har jag förstått hur viktig en levande landsbygd är.

Jag ställer upp i kommunalvalet för första gången, så det är nytt för mig. Det är spännande med nya utmaningar, men jag har märkt att ambitionsnivån stiger hela tiden. Jag vill lära mig mer om samhälleliga frågor.

Arbetar som företagare på deltid med kultur-och programproduktion, och har dessutom arbetat som personlig assistent, skolgångsbiträde, daghemsbiträde, anstaltsbiträde, vårdbiträde och vaktmästare-kyrkvaktmästare inom församlingen. Är tyvärr som bäst arbetslös, också inom företaget på grund av pandemin.

Erfarenheten inom de olika yrken har gett mig en bred förståelse hur situationen är nu tex. inom vårdsektorn.

Kulturen är mycket viktig för mig, särskilt musiken. Jag sjunger i en kör samt spelar trombon i en jazzorkester.

Namn: Pepina Malmberg
Födelseår: 1962
Kommun: Kouvola
Hemort: Elimäki
Titel: Arbetslös, företagare på deltid

Viktiga politiska frågor