Olavi Mäkinen

67

"Arbete för unga och äldre. Företagsvänlig politik. Mer tolerans."

Jag är 63 år gammal diplomingenjör. Jag har arbetat inom teknologiindustrin över 30 år.
Jag vill vara med och arbeta för ett fungerade Nådendal som också utvecklas. För att inte glömma skärgården och naturskyddet som också är hjärtefrågor för mig.

Namn: Olavi Mäkinen
Födelseår: 1958
Kommun: Nådendal
Hemort: Nådendal
Titel: Försäljningsdirektör / diplomingenjör
E-post: olavi.makinen1958@gmail.com
Tel: 0409615959

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Välskött ekonomi och näringsliv garanterar de bästa förutsättningarna för framgång.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Med företagarvänlig kommunpolitik upprätthålls och skapas fler jobb. Så får man skatteinkomster som garanterar välstånd och undervisningssystem.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

God hälsovård, motion- och kulturutbud förbättrar kommuninvånarnas välmående och lycka.

Läs mer i vårt valprogram ›